BIP MOPS Mrągowo

Sekcje Ośrodka

  1. Sekcja Pomocy Środowiskowej

  2. Sekcja Finansowo – Administracyjna

  3. Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

  4. Sekcja Świadczeń Rodzinnych

  5. Dom Dziennego Pobytu 

  6. Środowiskowy Dom Samopomocy

  7.