BIP MOPS Mrągowo

Informacja o wynikach naboru w prowadzonym konkursie na stanowisko: inspektor ds. świadczenia wychowawczego

Drukuj
1 2 3

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Tomasz Kulczyk, zamieszkały w Mrągowie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko inspektora ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie swoją kandydaturę zgłosiły trzy osoby, z których dwie spełniały wymagania formalne ale tylko jedna osoba spełniała wymagania niezbędne i dodatkowe.

Ponadto posiada: doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, stopień znajomości przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisko inspektora ds. świadczenia wychowawczego w MOPS w Mrągowie.

Wobec spełniania przez kandydata oczekiwań pracodawcy związanych z zatrudnianiem na w. wym. stanowisku pracy, wybrano kandydaturę Pana Tomasza Kulczyk.


Data wytworzenia: 2018-03-07 Autor: Grażyna Klimek Data publikacji: 2018-03-07 10:43 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Jabłoński Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-09 Osoba modyfikująca: Krzysztof Jabłoński