BIP MOPS Mrągowo

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych,

3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

6. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,

7. Innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej. 

 

 Z dokumentów założycielskich wynika, że Miejski Osrodek Pomocy Społecznej przejął dotychczasowe zadania Działu Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, żłobka Nr 1 i Stanowiska pracy do spraw opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim.

 Powinności Ośrodka zostały wówczas określone:  

 Ma on organizować i wykonywać zadania z zakresu środowiskowej, półstacjonarnej i stacjonarnej pomocy społecznej na obszarze działania.

Do zarządzenia Naczelnika Miasta Mrągowa został dołączony statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyszczególniający zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również opisujący jego wewnętrzną strukturę.

Nowości