BIP MOPS Mrągowo

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych,

3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

6. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,

7. Innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej. 

 

 Z dokumentów założycielskich wynika, że Miejski Osrodek Pomocy Społecznej przejął dotychczasowe zadania Działu Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, żłobka Nr 1 i Stanowiska pracy do spraw opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim.

 Powinności Ośrodka zostały wówczas określone:  

 Ma on organizować i wykonywać zadania z zakresu środowiskowej, półstacjonarnej i stacjonarnej pomocy społecznej na obszarze działania.

Do zarządzenia Naczelnika Miasta Mrągowa został dołączony statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyszczególniający zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również opisujący jego wewnętrzną strukturę.